Με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη θρέψη των φυτών αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες για την απόδοση των καλλιεργειών.

Σε κάθε πρόταση παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος και άρδευσης Περιβάλλον:

-Μελετώντας τα κλιματικά δεδομένα του οικοπέδου σας, συνιστούμε την πιο κατάλληλη επίστρωση περιβλήματος για την κατασκευή.

-Με την σωστή τοποθέτηση και προσαρμογή της λειτουργίας των συστημάτων

 • Συστήματα θέρμανσης

 • Σύστημα ψύξης ή Pad & Fan

 • Συστήματα κυκλοφορίας αέρα

 • Σύστημα ελέγχου κλίματος

 • Σύστημα ομίχλης (υψηλή και χαμηλή πίεση)

 • Σύστημα οθόνης (για εξοικονόμηση ενέργειας και σκίαση)

 • Άρδευση με σταγόνες

 • Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου

© 2019 All rights reserved Sepacannabis

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon